×
امروز   يكشنبه 09 مهر ماه 1402    -    October 01 2023 -    الأحد 16 ربيع الأول 1445
قوانین و آیین نامه ها

لیست منشورهای ادوار شورای اسلامی شهر شیراز

عنوان
رویکرد شورا اسلامی شهر شیراز دوره ششم
رویکرد شورا اسلامی شهر شیراز دوره پنجم
رویکرد شورا اسلامی شهر شیراز دوره چهارم
رویکرد شورا اسلامی شهر شیراز دوره سوم
رویکرد شورا اسلامی شهر شیراز دوره دوم
رویکرد شورا اسلامی شهر شیراز دوره اول
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. بارگذاری مجدد 🗙